Jak objednat zájezd?

Objednávka – osobní návštěva v CA

V případě objednávky přímo v CA – na nám. Svobody 21 – pasáž KB a na Lidické ul. č. 7, Brno) spolupracuje při výběru zájezdu se zákazníkem referentka prodeje a podle jeho požadavků mu vyhledává konkrétní nabídky. Volnou kapacitu zájezdu, o který zákazník projeví zájem, referentka ověří přímo v on-line systému nebo telefonicky u pořádající cestovní kancelář. V případě úspěšné rezervace je se zákazníkem uzavřena smlouva o zájezdu, kterou objednatel zkontroluje a podepíše. Současně s uzavřením smlouvy o zájezdu složí zákazník v cestovní agentuře zálohu v předepsané výši. Od cestovní agentury poté obdrží jedno paré smlouvy o zájezdu, vč. všeobecných smluvních podmínek a uzavře-li cestovní připojištění rovněž dokumenty k tomuto připojištění se vztahující (smlouva a kartičky pojištěnce).

Objednávka prostřednictvím www stránek

Ze webu www.lastminutecentrum.cz si zákazník může vybrat neomezené množství objednávek prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. Zákazník si může vybírat i dopředu a až u 10 zájezdů si nastavit službu Bystrý delfín, která jej bude informovat o každé změně ceny zájezdu emailem. Po obdržení objednávky zákazníka, cestovní agentura nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li objednávka všechny náležitosti, je provedena bezplatná rezervace objednaného zájezdu.

Při úspěšné rezervaci cestovní kancelář kontaktuje zákazníka na uvedeném telefonním čísle nebo emailem a sdělí mu informace důležité pro dokončení zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tom cestovní agentura zákazníka neprodleně.

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem, mu je zaslána smlouva o zájezdu včetně všeobecných smluvních podmínek a nabídky cestovního připojištění. Vyplněná smlouva o zájezdu je naskenována prostřednictvím emailu, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy zaslána zákazníkovi ke kontrole a podpisu. Zákazník zároveň od cestovní agentury obdrží přesné pokyny pro realizaci platby za zájezd. Smlouva o zájezdu se stává závaznou okamžikem doručení podepsané smlouvy cestovní agentuře.

Telefonická a emailová objednávka

Zákazník si zájezd může objednat i telefonicky na číslech 542 21 00 40 – 42, 725 333 111 (pobočka Nám. Svobody) nebo na číslech 542 211 448, 549 255 326 a 606 575 854 (pobočka Lidická ul. č. 7). Poptat lze zájezd rovněž emailem zaslaným na adresu [obfuscate_1_|93|92|60|99|89|114|116|103|100|104|112|112|92|91|100|110|110|109|111|104|42|92|109]. Takto si zákazník může objednat konkrétní zájezd nebo regentce sdělí požadavky, které by měl zájezd splňovat a referent mu vyhledá odpovídající nabídku. Následně se zákazníkem domluví způsob sepsání smlouvy o zájezdu a platby za zájezd.