Výstava Tutanchamon

N_tuta(2)

Naše agentura byla partnerem výstavy TUTANCHAMON, která je konala v Brně v Tatanic Hall od 13. 10. 2008
do 13. 3. 2009 a 100 000. návštevníku věnovala letecký zájezd v hodnotě 30 000,- Kč.

Dále bude každému návštěvníku výstavy uznána sleva na jakýkoliv letecký zájezd po předložení
platné vstupenky a to v plné výši její ceny.