Způsob platby

Platební podmínky

Zájezdy objednané v cestovní agentuře jsou splatné dle platebních podmínek pořádající cestovní kanceláře.

Obvykle se za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ zákazník hradí jednorázově v celé výši. U zájezdů „ultra last minute“, tj. které se uskuteční do 7 dnů od podepsání smlouvy o zájezdu pak celou částku skládá v den podepsání smlouvy.

Placení zálohy i doplatku probíhá v hotovosti nebo převodem z účtu zákazníka na účet cestovní agentury nebo složením na účet cestovní kanceláře. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající cestovní kanceláře, cestovního agentura neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající cestovní kanceláře odlišný od variabilního symbolu u cestovní agentury).

V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště cestovní agentura zákazníkovi nevystavuje žádné potvrzení o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. Poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně v provozovně cestovní agentury, je mu vystaven řádný příjmový doklad.

U některých zájezdů je nutné vyžádání konkrétního ubytování u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V takovém případě je cestovní agentura oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající cestovní kanceláře zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před uskutečněnou rezervací zájezdu. Se zákazníkem je sepsána smlouva o zájezdu a v okamžiku, kdy se vyžádaný zájezd potvrdí, objednávka je závazná. V případě neúspěšného vyžádání se složená záloha vždy vrací v plné výši zpět zákazníkovi.